ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Молба за кандидатстване

Личен формуляр    

 

 
 

                                                               

ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.  Представяне на института - Bg
2.  Представяне на института - English 
 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207