КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Поради големия интерес и ограничените места  Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС организира кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) за УНСС:

ОБЩ КУРС : 
I модул /български език и езикова култура/ и
II модул /математика-основи/
- 60 часа - 420 лв.   
Пролетна ваканция 
 

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул ІІІ: 
- Математика                                – 60 ч.   -  420 лв.
- История на България              – 60 ч.   -    420 лв.   
- География България               – 60 ч.   -  420 лв.        
- Български език и литература   – 60 ч.    - 420 лв          
    
  
     
     
    
Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация, съгласно приложения график.
Записването започва от 25.04.2012 г. до 20.06.2012 г.
и се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280, 294 и 413 и спирка „Г.М.Димитров” на метрото), стая 104 г- жа Янка Тодорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:

ИCK при УHCC, гр. София,
Бул. ,,Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207
ИH по ДДС - BG 000673776

В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.
Първия ден кандидат – студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.
За допълнителна информация на следните телефони:
862 12 24  и  0888000244   (Янка Тодорова) или
962 56 24  и  0889798999  (Сашка Ицкова),
факс – 02/862 74 47
Нашите лектори са преподавателите, изготвящи тестовете за изпита в УНСС.  
 

 

Курсовете се реализират няколко пъти в годината, както и през Пролетната и Коледната ваканция и предоставят възможност за навременна и качествена подготовка за последващите кандидатстудентски изпити. Гаранцията за успеваемостта на участниците в тях произтича и от доказалия се в практиката екип от преподаватели на УНСС.

Ето как ние работим за реализация на Лисабонската стратегия на Европейския съюз за учене през целия живот – подготвяме кадри за университета, а след завършването на определена степен в него, осигуряваме следдипломна квалификация, като надграждаме знания и умения, необходими за реалната практика.

                                                                                                         

 График на кандидатстудентските курсове            
 за УНСС за учебната 2011-2012 г.

 

 КУРСОВЕ Съботно- неделни Съботно -  неделни  Коледната ваканция
              
 А. Общ курс I и II модул - 60 часа          
   

   

 
 Български език и езикова култура.                             Математика-основи

            

25,26,27,28,29 и 30.06.2012 г.

 
       
       
Б. Специализирани курсове III модул - 60 часа                  
 Математика

25,26,27,28,29 и 30.06.2012 г.  

   
 История на България

25,26,27,28,29 и 30.06.2012 г.  

   
 География на България

  25,26,27,28,29 и 30.06.2012 г.

   
Български език и литература 

25,26,27,28,29 и 30.06.2012 г.  

   
 Икономика      
 Медии и журналистика      
 В. Чужди езици - 60 часа                 
 Английски език      
 Френски език                    
 Немски език                     
 Испански език                      
 Руски език          

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207