ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Информация за центъра
Реализирани проекти

Издания на центъра

Към галерията...

Семинар/2007

Семинар/2006

Темпус проекти

1 TEMPUS CME - 03051-97 Национален академичен център за обучение в областта на индустриалния мениджмънт, приватизацията, капиталовите пазари
2 TEMPUS JEP 2506 Информатика в селското стопанство
3 TEMPUS JEP 2436 Компютърни технологии и информационни методологии в икономически изследвания
4 TEMPUS JEP 1967 Управление и икономика на иновациите
5 TEMPUS JEP 1947 Преструктуриране на кооперациите и у-ние при прехода към пазарна икономика
6 TEMPUS JEP 2059 Процес на приватизация и у-ние на преструктурирането в транспортното предприятие
7 TEMPUS JEP 1946 Усъвършенстване на обучението по мениджмънт, маркетинг, компютърни науки и езици

Проекти по програма "Фар" на ЕС

1 № BG 9915-01-046 "Създаване на център при Кърджалийската търговско-промишлена палата за квалификация и развитие на конкурентоспособността на местните компании"
"Establishing a Center at the Chamber of Commerce and Industry, Kardjali for qualification and local companies competitiveness enhancement"
2 № BG 0004.03.03.045 "Нови възможности с нова професия"
"New Opportunities with a New Job"
3 № BG 9908.01 "Програма за обучение на мениджъри"
"Management Training Programme"
4 № BG 9315 "Програма за обучение на мениджъри"
"Management Training Programme"

Проекти по програма "Леонардо да Винчи"

А. Мярка мобилност

Проект №1

Наименование на проекта "Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция "Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France
Номер на проекта № BG/00/A/F/EX-132083 № BG/00/A/F/EX-132083
Срок на проекта 20.02.2001 г. - 20.05.2002 г. February 20th, 2001 - May 20th, 2002
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

ESPACE EUROPE Университет "Пиер Мендес Франс
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

ESPACE EUROPE University "Pierre Mendes France" - Grenoble, France

Проект №2

Наименование на проекта "Нови форми на преподаване и учене във вътрешно-фирменото професионално обучение в сферата на услугите", Валенсия, Испания "Teaching and learning's new approaches of in-company vocational training in the service sector", Valencia, Spain
Номер на проекта № BG/00/A/F/EX-166129 № BG/00/A/F/EX-166129
Срок на проекта 01.06.2004 г. - 01.06.2005 г. /12 месеца/ June 1st, 2004 - June 1st, 2005 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

University of Valencia - Valencia, Spain

Проект №3

Наименование на проекта "Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит", Берлин, Германия "Continuos education of young people with degree in Economics and Business and lack of working experience", Berlin, Germany
Номер на проекта № BG/05/A/EX-166107 № BG/05/A/EX-166107
Срок на проекта 01.06.2005 г. - 01.06.2006 г. /12 месеца/ June 1st, 2005 - June 1st, 2006 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Международна академия за продължаващо обучение и преквалификация - Берлин, Германия

Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

F+U Berlin International Akademy gGmbH - Berlin, Germany

Проект №4

Наименование на проекта "Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy
Номер на проекта № BG/05/A/EX-166225 № BG/05/A/EX-166225
Срок на проекта 01.12.2005 г. - 30.11.2006 г. /12 месеца/ December 1st, 2005 - November 30th, 2006 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Асоциация за изследване и обучение - Торино, Италия
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Associazione Retericerca - Torino, Italy

Проект №5

Наименование на проекта "Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката", Барселона, Испания "Innovative vocational training orientated to priority economic sectors", Barcelona, Spain
Номер на проекта № BG/06/A/EX-166075 № BG/06/A/EX-166075
Срок на проекта 01.06.2006 г. - 31.06.2007 г. /12 месеца/ June 1st, 2006 - June 31st, 2007 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Група за анализ на икономическия преход от Университета на Барселона, Испания
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Group for Analysis of Economic Transition - University of Barcelona, Spain

Проект №6

Наименование на проекта "Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда", Евора, Португалия "Dynamic adaptation of the vocational training according to the requirements of the labour market", Еvora, Portugal
Номер на проекта № LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103 № LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103
Срок на проекта 01.07.2007 г. - 30.06.2008г. /12 месеца/ July 1st, 2007 - June 30st, 2008 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Университет - Евора

Университет - Париж ІІІ
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Universidade de Evora

Universite Sorbonne Nouvelle Paris ІІІ

Проект №7

Наименование на проекта " Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на продължаващото образование и обучение " , Университет в Гранада - Испания "Intercultural challenges of knowledge transfer in the field of vocational education and training",                                   Granada,                  Spain
Номер на проекта 2008-1- BG 1- LEO 03-00280 2008-1- BG 1- LEO 03-00280
Срок на проекта 01.06.2008 г. - 01.06.2009г. /12 месеца/ June 1st, 2008 - June 1st, 2009 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Университета  в Гранада, Гранада, Испания  
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria 
 
Granada University , Granada, Spain

Проект №8

Наименование на проекта " Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение ", Братислава, Словакия "                                              Cross-cultural communication in vocational training and education ",                               Bratislava ,               Slovakia

 

Номер на проекта 2008-2- BG 1- LEO 03-00978 2008-2- BG 1- LEO 03-00978
Срок на проекта 01.01.2009 г. - 31.12.2009г. /12 месеца/ January 1st, 2009 -  December 31st, 2009 /12 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

Университет по икономика     в Братислава  
Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria 
 
Economic University in Bratislava  

Проект №9

Наименование на проекта "Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умени я и компетенции", Мадрид, Испания " Modernization of Life-long learning on the basis of vocational standards for knowledge, skills and competencies "              Madrid ,       Spain

 

Номер на проекта № 2009-1-BG1-LEO03-01874 № 2009-1-BG-LEO03-01874
Срок на проекта 01.06.2009 г. - 31.12.2009г. /7 месеца/ June 1st, 2006 - December 31st, 2009 /7 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Център за сравнителни изследвания - София, България

„Университет Крал Хуан Карлос” Мадрид, Испания

 

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

King Juan Carlos University, Madrid , Spain

Пилотни проекти

Проект №10

Наименование на проекта "Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия "Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, Austria
Номер на проекта № A/05/B/F/PP-158.216 № A/05/B/F/PP-158.216
Срок на проекта 01.08.2005 г. - 31.07.2007 г. /24 месеца/ August 1st, 2005 - July 31 st, 2007 /24 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта

KWI Consultants & Engineers Austria - водеща организация

"Aтлантис" - Солун, Гърция

"Технологично развитие и иновации" - София, България

"Мултимедия Дизайн Студио" - Англия

Фондация за европейско развитие - Холандия

Превент Брюксел, Белгия

СТОДТ - Холандия

Шу Каросерибау ГмбХ


ПроОрава-Словакия

 

 

KWI Consultants & Engineers - Austria-leading organization

Atlantis - Thessaloniki, Greece

TDI /Technology Development and Innovation/ - Sofia, Bulgaria

The Multimedia Design Studio Limited - UK1.

Foundation for European Development Assistance - The Netherlands

Prevent - Brussels, Belgium

STODT - The Netherlands

Schuh Karosseriebau GmbH

ProOrava-Slovakia

Проект №11

Наименование на проекта Виртуална он-лайн система за управление на качеството - VIRTUOSE Virtual Online System for Education on Quality - VIRTUOSE
Номер на проекта № BG/04/B/F/PP-166024- № BG/04/B/F/PP-166024-
Срок на проекта 01.10.2004 г. - 31.03.2006 г. /18 месеца/ October 1st, 2004 - March 31 st, 2006 /18 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта Европейски център за качество - София, България -  водеща организация

"Гръцки сертификационен регистър" - Гърция

Българска Промишлена Палата - България

Център за изследване на информационни системи - Рим, Италия
Еuropean Center for Quality Ltd. - Sofia, Bulgaria, leading organization   

"Greece Certified Register" - Greece   

Bulgarian Industrial Chamber - Bulgaria

Center of Research on Information System - Rome, Italy

Проект №12

Наименование на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа On-line training for investment in securities
Номер на проекта № BG/05/B/F/PP-166049- № BG/05/B/F/PP-166049-
Срок на проекта 01.10.2005 г. - 31.03.2007 г. /18 месеца/ October 1st, 2005 - March 31 st, 2007 /18 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта БАЛКАНИКА Т&CS - София, България-водеща организация

Българска Стокова Борса - България

Европейски Център за качество - София, България

Институт Банковни /Колеж по банкиране/ - Прага, Чехия

Платон /Център за професионално обучение/" - Солун, Гърция

Център за изследване на информационните технологии в Университета "Луис Гуидо Карли" - Рим, Италия

Факултет по икономика в Университета "Ла Сапиенца" - Рим, Италия
BALKANIKA T&CS Ltd. - Sofia, Bulgaria-leading organization

Bulgarian Stock Exchange - Bulgaria

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria

Bankovni Institut /College of Banking/ - Praha, Czech Republic

Platon S.A. /Center of Professional Training/ - Thessaloniki, Greece

Center of Research on Information System in LUISS Guido Carli University - Rome, Italy

Faculty of Economics in "La Sapienza" University - Rome, Italy

Трансфер на иновации

Проект №13

Наименование на проекта " Европейски ангажимент за предприемачество " " European commitment to entrepreneurship
Номер на проекта № 2008-1-BE3-LEO05-00289 № 2008-1-BE3-LEO05-00289
Срок на проекта 01.06.2009 г. - 31.12.2009 г. /7 месеца/ June 1st, 2009 - December 31 st, 2009 /7 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта

ДБО – Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия)
НОЕМИ –СМИ (Суоми)

                                   
Център за изследване на информационните системи, гр. Рим, Италия                         

ОМНИА (Суоми)

                                    

 

 


Еврокултура ( Италия )

 

 

 

 

 

   

 

        
МУОВА

    

 

 

 

 

 

 

 

ЕММЕРС –   (Швеция)

 
ВАЛНАЛОН (Испания)

 

DBO – Dienst Beroepsopleiding

  NOEMA – CMI (Suomi)

 
Centre of Research on Information System (CeRSI), in LUISS Guido Carli University, Rome, Italy

 
OMNIA, The Joint Authority of Education in Espoo Region (Suomi)   


Eurocultura (                      Italy) 

   
Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA –Western Finland Design Centre (University of Art and Design Helsinki – University of Vaasa) (Suomi)

  Е mmerce – EEIG (Sweden)   

Ciudad Industrial del Valle del Nalon S.A.U. (Spain )

Проект №14

Наименование на проекта “Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение” “Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training”

 

Номер на проекта № LLP-LDV-TOI-08-AT-0021 № LLP-LDV-TOI-AT-0021
Срок на проекта 01.10.2008 г. - 30.09.2010 г. /24 месеца/ October 1st, 2008 -September 30 st, 2010 /24 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта Университет за приложни науки, Грац, Австрия

Европейски Център за качество - София, БългарияУниверситет за приложни науки в Гелзенкирхен, Германия 

Дида , Рим, ИталияКонфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания

Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление , Нитра, Словакия       

Бит ООД , Прага, Чехия
 
 
 
CRM Consulting Ко, Коджаели, Турция
 
Кадиш , HR educational engineering, d.o.o. , Любляна, Словения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH Joanneum GmbH(University of Applied Sciences) GmbH , Graz, Austria   
European Center for Quality - Sofia, Bulgaria


University of Applied Sciences Gelsenkirchen , Gelsenkirchen, Germany 
Dida Network Srl , Rome, Italy                    


Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA) , Zaragoza, Spain

Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) Faculty of   Economics and Management (FEM)) , Nitra, Slovakia

Bit Cz Training Ltd. , Prague, The Czech Republic
   
CRM Consulting CO. , Kocaeli, Turkey
 
Kadis, HR educational engineering, d.o.o. , Ljubljana, Slovenia  

Проект №15

Наименование на проекта “Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

 

Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market -  Valid   Aid
Номер на проекта № 2010-1-BG1-LEO05-03085 № 2010-1-BG1-LEO05-03085
Срок на проекта 01.10.2010 г. - 30.09.2012 г. /24 месеца/ October 1st, 2010 - September 30 st, 2012 /24 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Европейски Център за качество - София, България

Мултидисциплинен институт за европейски изследвания

Колеж във Вилнюс за Висше образование

Висш институт по електроника в Париж

Център за бизнес инициативи Бейра,   Португалия  

Център за    обслужване на образованието и обучението, Исландия

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria

Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz, AUSTRIA

Vilnius College of Higher Education, LITHUANIA

Institut Supérieur d’Electronique de Paris  (I.S.E.P), FRANCE

IEBA Centro de Iniciativas Empresariais , Beira Aguieira, PORTUGAL

Education and Training Service Centre, ICELAND

ECETA-KA1

Проект №16

Наименование на проекта “Форуми за тенденциите в общините”   ComForT : Community   Forums   Trends
Номер на проекта № 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA № 190825-LLP-1-2010-1-BGKA1ECETA
Срок на проекта 01.01.2011 г. - 31.01.2012 г. /24 месеца/ January 1st, 2011 -  December 31st, 2012 /24 months/
Финансираща програма Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1 Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator
Партньори по проекта Институт за подготовка на служители в международни организации  

Община Карнобат, България

Конфедерация на труда Подкрепа , България

Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO
 
Obshtina Karnobat, Bulgaria

Konfederatsia na truda “Podkrepa”,  Bulgaria

Проекти на Агенцията по заетостта, финансирани от Световната банка

Проект №16

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Долна Баня чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 8110 1508 054 № 8110 1508 054
Срок на проекта 15.01.2006 г. - 15.07.2006 г. January 15th, 2006 - July 15 th, 2006
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization
Партньори по проекта Сдружение "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА" - София, България

Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня, България
Association "Еmployment promotion" - Sofia, Bulgaria

Non profit Association "Agency Selima" - Dolna Banya, Bulgaria

Проект №17

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Ихтиман чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planning of local economic development of Ihtiman municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 8050 1508 053 № 8050 1508 053
Срок на проекта 15.01.2006 г. - 15.07.2006 г. January 15th, 2006 - July 15 th, 2006
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner
Партньори по проекта Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня - водеща организация

Консултантска фирма "БУЛЕКОПРОЕКТИ" ООД- София, България
Non profit Association "Agency SELIMA" - Dolna Banya, leading organization

Consultant firm "BULECOPROJECTS" Ltd - Sofia, Bulgaria

Проект №18

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Костенец чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Kostenets municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 8050 1508 054 № 8050 1508 054
Срок на проекта 15.01.2006 г. - 15.07.2006 г. January 15th, 2006 - July 15 th, 2006
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization
Партньори по проекта Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София

Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня
Association "Еmployment promotion" - Sofia

Non profit Association "Agency SELIMA" - Dolna Banya

Проект №19

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Николаево чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 9120 250 60 632 № 9120 250 60 632
Срок на проекта 18.12.2006 г. - 17.06.2007 г. /6 месеца/ December 18th, 2006 - June 17th, 2007 /6 months/
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization
Партньори по проекта "Съюз на военноинвалидните кооперации в България" - гр. Перник

"Булекотурс" ЕООД
"Union of war-invalid cooperatives in Bulgaria" - Pernik

"Bulecotours" Ltd.

Проект №20

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Parvomai municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 6170 250 60 678 № 6170 250 60 678
Срок на проекта 18.12.2006 г. - 17.06.2007 г. /6 месеца/ December 18th, 2006 - June 17th, 2007 /6 months/
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization
Партньори по проекта "Съюз на военноинвалидните кооперации в България"- гр. Перник

Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за регионално развитие" - гр. Божурище

"Булекотурс" ООД
Union of war-invalid cooperatives in Bulgaria" - Pernik

Non-profit Association "Association for regional development" - Bojurishte

"Bulecotours" Ltd.

Проект №21

Наименование на проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Трън чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Tran municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"
Номер на проекта № 8080 250 60 619 № 8080 250 60 619
Срок на проекта 15.12.2006 г. - 15.06.2007 г. /6 месеца/ December 15th, 2006 - June 15th, 2007 /6 months/
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization
Партньори по проекта Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София

Сдружение "Местна инициатива група Трън" - гр. Трън
Association "Еmployment promotion" - Sofia

Association "Local initiative group Tran" - Tran

Проект №22

Наименование на проекта "Нови възможности на пазара на труда чрез професионална квалификация на безработни от община Велинград" "New opportunities for the labour market through vocational qualification of unemployed people from Velingrad municipality"
Номер на проекта № 6080 220 60 628 № 6080 220 60 628
Срок на проекта 18.12.2006 г. - 29.08.2007 г. /8 месеца/ December 18th, 2006 - August 29th, 2007 /8 months/
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Проект №23

Наименование на проекта "Квалифицирани сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово" "Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality"
Номер на проекта № 6080 220 60 627 № 6080 220 60 627
Срок на проекта 18.12.2006 г. - 29.09.2007 г. /9 месеца/ December 18th, 2006 September 29th, 2007 /9 months/
Финансираща програма Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207