ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Предлагани курсове
 
Кандидатствай...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

Центърът по икономика и управление има дългогодишен опит и традиции в следдипломното обучение в следните направления:  

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

<><><><>                          
1. Глобален мениджмънт и лидерство
Курсът „Глобален мениджмънт и лидерство” се осъществява в сътрудничество с Токайския университет - Токио, с подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Посолството на Япония в България.
Курсът е продукт, съобразен с изискванията на българските мениджъри за висококачествено обучение предлагано в удобна форма, която може да бъде съчетана и интегрирана с натовареното бизнес ежедневие.
2. Икономика и управление на водния сектор
 
3Право
 
4. Медиация (извънсъдебни способи за разрешаване на спорове)

5. Държавна адмиминистрация и международно право
6. Публична и местна администрация
7. Външна търговия и международно право
8. Управление на външноикономическата дейност на фирмата
9. Международни икономически отношения и митническа политика
10. Маркетинг, реклама и бизнес комуникации
11. Международен туризъм
12. Икономика на транспорта
13. Икономика и управление на фирмата
14. Икономика и управление на недвижимата собственост
15. Индустриален енергиен мениджмънт 
16. Управление на енергийни проекти
17. Международно застраховане и застрахователен мениджмънт 
18. Рекламен мениджмънт
19. Управление на фирмената сигурност
20. Банкова сигурност
 
 
 
 
 
 

<><>КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ <><>  <><> 
1.  Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация,сигурност и защита на информацията).
2. Стройно производство
3. Управление на веригата на снабдяване
4. Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС
5. Маркетинг и мениджмънт в Япония
6. Икономика и управление на енергийния сектор. Възобновяеми енергийни източници
7. Публично-частно партньорство
8. Анализ "разходи-ползи"
9. Управление на грижите за клиенти
10. Управление на риска
11. Корпоративна социална отговорност
 
 
 
 
 
 

Конкурентни предимства

Важни конкурентни предимства на Центъра за  икономика и управление са:

  • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми
  • диверсифициране на методите и формите на обучение
  • индивидуален подход към клиента
  • качествено обслужване на специализантите
  • гъвкавост и приемственост в управленските подходи.  

За контакти и допълнителна информация

доц. д-р Иван Стойчев
директор
кабинет 201
тел. 0888 000 242
e-mail: i_stoytchev@yahoo.com

Янка Тодорова
организатор по учебната работа

кабинет 104
тел. 02/862 12 24, 0888 000 244 
e-mail: Y.Todorova@ips.bg
http://www.msdcenter.xroads-bg.com/
  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207