ОБЛАСТИ НА КОНСУЛТИРАНЕ

     Стратегическо управление
               Маркетинг
               Управление на човешките ресурси
               Иновация
               Публично-частно партньорство 
               Регионално развитие
               Финанси
               Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
               Опазване на околната среда

                                                                                                                                                            
    ИСК предоставя консултантски услуги на фирми, общини и институции за кандидатстване по Оперативните програми:     


          "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 
           
          "Конкурентноспособност" 2007-2013 г.

"Регионално развитие" 2007-2013 г.

"Околна среда" 2007-2013 г.

"Административен капацитет" 2007-2013 г.

 Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007-2013.

    Консултира следните банкови институции и техните клиенти. 
             
              DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK -  Австрия 
              UniCreditBulbank  
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    Разработва и реализира проекти по Оперативните програми.  

    Разработва документация за кандидатстване по обществени поръчки и за участие в търгове.

    Центърът по управление на качеството е звено в структурата на ИСК, специализирано в консултации в следните области :

  • Системи за управление на качеството
  • Системи за управление на околната среда 
  • Системи НАССР
  • Системи за управление безопасността на храните
  • Системи за здравословни и безопасни условия на труд

    Екип

Центърът разполага с екип от високо квалифицирани специалисти - експерти с богат практически опит в областта на икономиката, управлението правото. Специалистите ни по управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и др. са доказали своята компетентност.

    Опит

Центърът по управление на качеството е с многогодишен опит в консултанската дейност. Десетки са реализирали успешно проекти с помощта на консултанти от центъра. Сред клиентите на ИСК, преминали сертификация на Системи за управление, съответстващи на изискванията  на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005 са : 

     Системи за управление на качеството-ISO 2001:2008 

"Елидис" ООД  
        "Вандов" ЕООД - гр.Луковит                                                    
        "Вандов - Г" - гр. Луковит  
        Български пощи ЕАД
        Столичен автотранспорт - гр. София
        "ВЕСЕЛИНО" ЕООД - гр. Казанлък
        "Баланс - М" ЕООд - гр. София

          Строително-инвестиционна компания "СЕВЕКС" - гр. София 
          "ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД - гр. Казанлък
          Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив
          ТПКИ "Първомай" - гр. Смолян
          ТПКИ "Иглика" - гр. Шумен
          ТПКИ "Зора" - гр. Разград
          ТПКИ "Никола Вапцаров" - гр. Карлово
          ТПКИ "Атанас Тешовски" - гр. Гоце Делчев
          ТПКИ "Рила" - гр. Благоевград
          ТПКИ "Царевец" - гр. Велико Търново
          ТПКИ "Марица" - гр. Пловдив
          ТПКИ "Миролюбец" - гр. Ловеч
          ТПКИ "Родина" - гр. Варна
          ТПКИ "Прогрес" - гр. Русе 
          "Градиакт Консулт" ООД - гр. София
          "Севекс Фарма" ООД - гр. София 
          "Финтех" ООД, гр. София
          "Топодит" ЕООД - гр. София  

 

      Интегрирани системи за управление

"Севекс инженеринг" ЕООД
          ТПСК "Освобождение-45"- гр. Плевен 
          "Турмедико" АД - гр. София  
        "Улично осветление" ЕАД - гр. София
  
        "Интегрирани пътни системи" АД - гр. Пловдив
 
        Гранд хотел и СПА "Приморец" - гр. Бургас

В момента се разработват:
Системи за управление на качеството  

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207