ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС  

Румяна Накова                                                                                                             тел. (3592)8621069, GSM 0888/000245, факс (3592)8627447    
E-mail:  ips@ips.bg, R.Nakova@ips.bg 

Център пo икономика и управление

Янка Тодорова                                                                                                           тел. (3592)8621224, GSM 0888/000244, факс (3592)8627447    
E-mail:  Y.Todorova@ips.bg
http://www.msdcenter.xroads-bg.com/

Център по финанси и счетоводство

Полина Никифорова                                                                                                  тел. (3592)8627713, GSM 0888/000237, факс (3592)8627447    
E-mail:  P.Nikiforova@ips.bg

Център за управление на качеството и международни проекти

Елена Кочева                                                                                                                 тел. (3592)868 92 04, GSM 0888/000234, факс (3592)8627447       
E-mail: E.Kocheva@ips.bg

Център за професионално обучение
Школа за чуждоезиково обучение 

Александрина Гьошева                                                                                              тел. (3592) 8687086, GSM 0885/908822, факс (3592) 8627447
E-mail: A.Gyosheva@ips.bg

Център за факултативно обучение

Георги Бетов                                                                                                                тел. (3592) 8686546, GSM 0888/000241, факс (3592)8627447
E-mail: G.Betov@ips.bg  

Маркетинг

Мария Радева                                                                                                             тел. (3592)8685407, GSM 0888/187075, факс (3592)8627447
E-mail: M.Radeva@ips.bg

Библиотека

Сашка Ицкова                                                                                                            тел.(3592)9625624, GSM 0889/798999, факс (3592)8627447
E-mail:  S.Ickova @ips. bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС...

Име:
E-mail:
Тема:
Въпрос:
 
  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207