НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР "Реформирането на договорната основа на ЕС като изпитание за гражданите" - 01.02.2008 г. - София

                                                                                                     

МНОГОСТРАННА СРЕЩА  в Благоевград на представители на местните власти на тема: “Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция”; Обучение по "Разработване и управление на Европейски проекти" - 15.02.2008 г.                                                                                 


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: "Партньорство за европейска интеграция на Балканите"- 29.02. - София


                                                                              


РЕГИОНАЛНА СРЕЩА: “Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности” - 14.03.2008 г. - Пловдив 


                                                                             

 

КРЪГЛА МАСА на тема: "Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към ЕС" - 28.03.2008 г. - Бургас

                                                                   


  МНОГОСТРАННА СРЕЩА  на представители на местните власти на тема: “Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Гърция и Турция” - 11.04.2008 г. - гр. Кърджали

  

                                                                              

МНОГОСТРАННА СРЕЩА  на тема: “Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на     двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния и Сърбия”- 09.05.2008 г. - Видин    

                                                       


      
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР на тема: “Правата на българските граждани на
единния европейски пазар на труда” - 16.05.2008 г. - Габрово

 

                                                         

 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР на тема:“Европейската политика на съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова,Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)” - 22.05.2008 г. - Варна

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ в пресцентъра на БТА - 30.05.2008 г. - София 

                                                                   

 

  Регионален обучителен семинар на тема: “Възможности за обучение и мобилност в ЕС" - 06.06 - София

                                                                                       

 

  Научно-практическа конференция на тема: „Здравето и здравеопазването в Република България и страните от Европейския съюз” – 20.06.2008 г. – Стара Загора

 

                                                                        

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207