МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ   

                            

                 

  

     ИНСТИТУЦИИ, ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ, С КОИТО РАБОТИ ИСК


     ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

          Министерски съвет на Република България 

        МИНИСТЕРСТВА

                   АГЕНЦИИ И ДРУГИ

 • Агенция по заетостта 

 • Агенция Митници”

 • Национална агенция за приходите

 • Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/

 • Агенция за приватизация

 • Българска търговско - промишлена палата /БТПП/

 • Държавна комисия за сигурността на информацията /ДКСИ/

 • Българска стокова борса

 • Българска фондова борса

 • Сметна палата на Република България

 • Патентно ведомство

 • Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

 • Български пощи ЕАД


           ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ

  • областна администрация "София-град"
  • областна администрация "София-област"
  • областна администрация Бургас 
  • областна администрация Сливен 


   БАНКOВИ ИНСТИТУЦИИ 
            
    

 • Българска народна банка

 • УниКредит Булбанк АД

 • Дексиа Комуналкредит България

 • Корпоративна търговска банка АД

 • Стопанска и инвестиционна банка


  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 • Национална школа по мениджмънт

 • Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Трън”

 • “Съюз на военноинвалидните кооперации в България” – Перник

 • Център за сравнителни изследвания - София

 • “Технологично развитие и иновации” - София

 • Балканика Т& CS – София

 • Сдружение “Насърчаване на заетостта” София

 • Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" – гр. Долна баня

 • Сдружение с нестопанска цел “Сдружение за регионално            развитие” – гр. Божурищe

 • Агенция за развитие на човешките ресурси -  Бургас

 • Център за управление и професионално обучение АД – София

 • Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група              Вършец”  - Вършец

 • Централен съюз на трудовопроизводителните кооперации -София  

 • Национален съюз на кооперациите на инвалидите

 • Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и  Козметика (БНАЕМПК)   

 

 

                  
   
       
   
ОБЩИНИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

община Божурище
община Вършец 
община Долна баня
община Ихтиман 
община Костенец
община Николаево
община Първомай 
община Трън 
община Велинград
община Ракитово
община Перник
община Радомир
община Ковачевци
община Земен
община Самоков 
община Годеч
община Бургас
община Руен
община Приморско
община Бяла (област Варна)
община Мездра 
община Роман
община Копривщица
община  Казанлък
община Раднево
община Луковит
община Павел баня
община Средец
община Поморие

   
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ТЪРГОВСКИ
И ДРУГИ ФИРМИ  


"Буллброкерс" ЕООД  
"Веда консулт" ЕООД Габрово
"Бизнес Медия Груп" АД  -
София
"Интеримпекс" ООД-София 
" Елидис"   ООД - 
София 
"Вандов" ЕООД – гр. Луковит
"Вандов – Г" ООД – гр. Луковит 
арс ауто" ООД – Бургас
 Булгаргаз Холдинг     
" Елаците мед" АД 
" Информационно обслужване" АД
ТНТ България
ФБК
Фина-С”
НЕК - Язовири и каскади 
"
Топлофикация" – София 
"
Електроразпределение” ЕАД –София
Кока Кола 
"
Хюндай-Елпром Трафо"
"Веселино" ЕООД - Казанлък 
"
Тринити-С" ООД
"Антоан Вилл" ЕООД –Русе
"Аниди" ЕООД
"Крам комплекс груп"  
ЕООД 
"Лемна Екоинвест България" АД
ET " Дея-Деана Кръстева" 
 ГАЛИЛЕО.БГ   АД
"Кумерио Мед" АД
Трамкар ЕАДКОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ
        
 

"Report.BG"
"Европейски център за качество" София
"
Алмарекс" ЕООД   - София "Булекопроекти" ООД   - София "Булекотурс" ЕООД
Рискови капиталови инвестиции ООД – Казанлък 
Център за обучение и квалификация към "
Ютилитис сървисис" ЕООД   -   София "Институт за Управление на Програми и Проекти" 
"
Суис" ЕООД
"
Иннова" ООД
"
Витамина България" ООД
"
Виа Спектър" ЕООД
Институт за управление на проекти ООД 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207