ШКОЛА ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 

КУРСОВЕ
ПОДРОБНОСТИ...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

 

 
  

 

   Езикова програма
  2010-2011 академична учебна година

  летен семестър   

Школата за чуждоезиково обучение към УНСС е създадена на 16 февруари 2005 г. с решение на Академичния съвет. Курсовете се водят в сградата на Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС.

Екипът е от преподаватели в катедра “ Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “ Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели.

 

  ЗА ВАС
           ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
  АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ И РУСКИ ЕЗИК
         Практически език в 4 нива

А 1 Първо ниво

начинаещи

120 часа

А 2 Второ ниво

ниско средно

120 часа

В 1 Трето ниво

средно   

120 часа

В 2 Четвърто ниво

високо средно

120 часа

Курсовете по практически език ви дават възможност да научите чужд език с помощта на утвърдени езикови системи, съчетаващи задълбоченост, комуникативност и функционалност.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ
          Практически език в 2 нива

А 1 Първо ниво

начинаещи

120 часа  

А 2 Второ ниво

ниско средно

120 часа   

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ И РУСКИ ЕЗИК
         И ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
1 ниво
 

 

Разработени по специфични теми, специализираните езикови курсове развиват и обогатяват уменията за общуване на чужд език в професионалната сфера.

   

СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
            FCE   CAE   IELTS   

 

Школата организира курсове за изпитна подготовка за международните сертификати FCE , CAE и IELTS при набиране на достатъчен брой кандидати.

Определянето на нивото на курсистите се извършва с входящ тест.
Продължителността на курсовете е 10 седмици с 3 занятия седмично по 4 часа в сградата на ИСК при УНСС, бул. “Климент
  Охридски” №2. 
 

Групата стартира при платили 10 души. При ненабиране на минималния брой курсисти ИСК при УНСС връща внесените такси.
Цена: 330 лв. 
 

На успешно завършилите се издават сертификати за съответното ниво!

    ЗА КОНТАКТИ
Записване: ИСК при УНСС, бул. "Климент Охридски" №2 /до метростанция „Г
.М.Димитров”/, Александрина Гьошева , каб.121, тел.02/868 70 86, 0885908822 .
Срок за подаване на молби за курсовете през зимния семестър: от 28 септември до 14 октомври 2011г.

Срок за записване с плащане на таксите по банков път: от 10  до 14 октомври 2011 г.

Продължителност на курсовете: от 17 октомври 2011 г. до 23 декември 2011 г. 
    

Подаване на молби от 20 февруари до 09 март 2012 г.: ИСК при УНСС, бул.” Климент Охридски” №2 /до метростанция “ Г.М.Димитров ”/, Александрина Гьошева, кабинет 121, тел. 02/ 868 70 86, 0885908822.

Провеждане на тест за определяне на входното езиково ниво на кандидатите: ХХ ХХ г. от 17.00 ч. зала 210 в ИСК при УНСС.

Записване с плащане на таксата по банков път: от 12 до 16 март     2012 г. в ИСК при УНСС, бул. “ Климент Охридски” №2, кабинет 121. Таксата се плаща на следната банкова сметка:

 
И
CK при У HCC , гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София –
K лон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF  
IBAN   BG 23 UNCR 76303100117207
И
H по ДДС - BG 000673776

 

Курсовете започват от    19 март 2012 г.

Числеността на групите е 10 курсисти. Обучението в съответния курс започва при наличие на 8-10 кандидати, платили учебната такса. Школата си запазва правото да отмени курс при ненабиране на минималния брой курсисти. В този случай записалите се кандидати получават обратно внесените суми.

   

 

Ново!
          Полуинтензивни езикови курсове 
         зимен семестър
         2011/2012 академична учебна година

 

Начало: 19 март   2012 г.
          Край: 21 май   2012 г.

През летния семестър на 2011/2012 академична учебна година Школата за чуждоезиково обучение предлага обучение в:

 

ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО
    АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ И РУСКИ ЕЗИК

 

практически език в 4 нива (А1, А2, В1 и В2).

Продължителност на един езиков курс: 120 учебни часа.
Цена: 330 лв.
В цената на курса са включени учебник и работна тетрадка.
Занятията се провеждат 3 пъти седмично в Института за следдипломна квалификация при УНСС, бул.
« Климент Охридски» №2. 
                                                                       

  За контакти и допълнителна информация:

 
г-ца  Александрина Гьошева 
 
кабинет 121
тел.:02/868 70 86 , GSM: 0885 908 822 
e-mail:  A.Gyosheva@ips.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207