ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       
                                

             доц. д-р Марчо Марков  

    директор на ИСК и главен секретар

    по продължаващо обучение в УНСС           

                                      ЧЛЕНОВЕ:                                              
               
       
                                                  
        доц. д-р Иван                          доц. д-р Даниела
            Стойчев                                      Иванова    

                                                                   

    доц. д-р Маргарита                        доц. д-р Елка
        Александрова                                Василева         

                                            
      доц. д-р Татянa                        отг. счетоводител  
          Даскалова                               Мария Петкова
                              

                                  

                                          

                                

Центрове

 

Център по финанси и счетоводство 

Център по икономика и управление

Център за управление на качеството и международни  проекти

Център за професионално обучение

Школа за чуждоезиково обучение

Център за факултативно обучение

Международни проекти

 

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207